page_banner

COVID-19 Ag

  • COVID-19 Ag Rapid Test Device

    מכשיר לבדיקה מהירה של COVID-19 Ag

    התקן SARS-COV-2 Antigen Rapid Test Device הוא בדיקה חיסונית חזותית מהירה לזיהוי איכותי, משוער, של אנטיגנים של COVID-19 מספוגיות גרון ודגימות משטחי אף.

    הוא נועד לשמש אנשי מקצוע כמבחן ומספק תוצאת בדיקה ראשונית כדי לסייע באבחון של הידבקות בנגיף הקורונה החדש.

    כל פרשנות או שימוש בתוצאת בדיקה ראשונית זו חייבת להסתמך גם על ממצאים קליניים אחרים וכן על שיקול דעת מקצועי של ספקי שירותי בריאות.יש לשקול שיטות בדיקה חלופיות כדי לאשר את תוצאת הבדיקה שהתקבלה בבדיקה זו.