page_banner

HBsAg

  • HBsAg Rapid Test Device/Strip

    HBsAg Rapid Test Device/Strip

    ה-HBsAg Rapid Test Strip/Device (דם מלא/סרום/פלזמה) הוא בדיקה חיסונית חזותית מהירה לזיהוי משוער איכותי של HBsAg בדגימות דם מלא, סרום או פלזמה אנושיים.ערכה זו מיועדת לשמש ככלי עזר באבחון של זיהום HBV.

  • מכשיר לבדיקה מהירה של HBsAg (דם מלא/סרום/פלזמה)

    מכשיר לבדיקה מהירה של HBsAg (דם מלא/סרום/פלזמה)

    ה-HBsAg Rapid Test Strip/Device הוא בדיקה חיסונית חזותית מהירה לזיהוי משוער איכותי של HBsAg בדגימות דם מלא, סרום או פלזמה אנושיים.ערכה זו מיועדת לשמש ככלי עזר באבחון של זיהום HBV.