page_banner

IGFBP-1

  • iGFBP-1 Rapid Test Device / Strip

    iGFBP-1 מכשיר לבדיקה מהירה / רצועה

    הבדיקה המהירה של חלבון 1 (iGFBP-1) המקשר לגורם גדילה דמוי אינסולין (הפרשה נרתיקית) היא מכשיר בדיקה אימונוכרומטוגרפי איכותי לזיהוי של iGFBP-1 בהפרשות הנרתיק במהלך ההריון, המהווה סמן חלבון עיקרי של מי שפיר בדגימת נרתיק.הבדיקה מיועדת לשימוש מקצועי כדי לסייע באבחון קרע בקרום עוברי (ROM) בנשים הרות.