page_banner

ערכת בדיקה מהירה של SARS-COV-2

  • מכשיר לבדיקה מהירה של אנטיגן SARS-CoV-2 (רוק)

    מכשיר לבדיקה מהירה של אנטיגן SARS-CoV-2 (רוק)

    שימוש מיועד מכשיר SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test הוא בדיקה חיסונית חזותית מהירה לזיהוי איכותי, משוער, של אנטיגנים של SARS-CoV-2 מדגימות ספוגיות אף.הבדיקה מיועדת לשימוש ככלי עזר באבחון דיפרנציאלי מהיר של זיהום חריף בנגיף SARS-CoV-2.עיקרון הזיהוי של SARS-COV-2 מאמץ את העיקרון של שיטת סנדוויץ' נוגדנים כפולים ואימונוכרומטוגרפיה של זהב קולואידי לזיהוי איכותי של אנטיגן SARS-COV-2 ב-Nasopharyng האנושי...
  • מכשיר לבדיקה מהירה של אנטיגן SARS-CoV-2 (בדיקה עצמית)

    מכשיר לבדיקה מהירה של אנטיגן SARS-CoV-2 (בדיקה עצמית)

    התקן SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test הוא בדיקה חיסונית חזותית מהירה לזיהוי איכותי, משוער, של אנטיגנים SARS-CoV-2 מדגימות ספוגיות אף.ניתן לאסוף דגימת משטח אף על ידי אדם בגילאי 15-70 שנים.אנשים בין הגילאים 15 עד 70 שאינם מסוגלים לאסוף דגימות בעצמם עשויים להיעזר במבוגרים אחרים.הבדיקה מיועדת לselשימוש בבדיקת f כסיוע באבחון דיפרנציאלי מהיר של זיהום חריף בנגיף SARS-CoV-2.