page_banner

SARS-COV-2/Influenza A+B Antigen Combo

  • SARS-COV-2/Influenza A+B Antigen Combo Rapid Device

    SARS-COV-2/Influenza A+B Antigen Combo Rapid Device

    מכשיר הבדיקה המהירה של אנטיגן שפעת A+B/COVID-19 הוא בדיקה חיסונית חזותית מהירה לזיהוי איכותי, משוער, של אנטיגנים נגיפיים של שפעת A ו-B ו-COVID-19 אנטיגן משטחי גרון ודגימות ספוגיות של האף-לוע.הבדיקה מיועדת לשימוש ככלי עזר באבחון דיפרנציאלי מהיר של שפעת חריפה מסוג A וסוג B וירוס וזיהום ב-COVID-19.